Ansvarlighed

 

 

Vi holder af miljøet

Ansvarlighed

2023

 

Vi stræber hele tiden efter at gøre vores produktion så bæredygtig som muligt. Vi er bevidste om vores virksomheds indflydelse på miljøet og vores omverden generelt. Foreløbig har vi kunnet tage følgende skridt mod en bæredygtig produktion:

 

^

Materialer

PEFC mærket papir

Vi bruger kun PEFC mærket papir. PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes og er en paraplyorganisation for nationale certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift. PEFC-mærket er bevis for at papiret kommer fra bæredygtigt skovbrug. For at opnå PEFC-certificeringen skal både leverandør og producent kunne spore papiret gennem hele forsyningskæden og dermed garantere, at kravene til skovdriften er opfyldt. Læs mere om mærket her: www.pefc.dk

^

Svanemærket

Et Svanemærket trykkeri

Visual Medias Magasiner trykkes på et Svanemærket trykkeri. Et Svanemærket trykkeri er et trykkeri der har fået Svanelicens til trykkeriets produktion af tryksager. Trykkeriet har vist at de opfylder en række miljøkrav, der gør, at trykkeriets produktion er blandt de mindst miljøbelastende af trykkerier. Dette gælder i hele leverandørkæden. Kravene omfatter i første omgang trykprocessen og det papir og de kemikalier, som trykkeriet anvender. Svanen premierer også produktion, der gør genanvendelse af tryksagerne lettere. Et Svanemærket trykkeri ser sin miljøbelastning som en helhed. Det handler om at udnytter ressourcerne bedst muligt og udskifte forurenende og sundhedsskadelige stoffer med bedre alternativer. Læs mere om mærket her: https://www.ecolabel.dk/da/

^

Hensigtsmæssigt oplag

Mindre CO2-udledning

Vi producerer ikke et større oplag, end vi har erfaring for bliver distribueret og læst. Vi ønsker ikke at forbruge unødige naturlige ressourcer for at booste vores oplagstal, hvis ikke magasinet ender i hånden på reelle forbrugere. Et hensigtsmæssigt oplagstal bidrager til mindre CO2-udledning ved produktion, mindre affaldsbehandling og reelle, troværdige kontaktpriser.